“Varför hittar jag bara en massa skit?!”

En berättarföreställning ur studentperspektiv om att skriva uppsats i googlandets och desinformationens tid

OBS! Programmet utgår

Det här är berättelsen om vetenskaplig information och hur man hittar åt den.

Det sägs att biblioteken har en viktig roll att spela i beredskapen för att försvara demokratiska värden, för att säkerställa tillgång till granskad och tillförlitlig information, samt stötta processen att utveckla förmågor att söka fram den och tolka den. Men är det så med en slags automatik? Hur jobbar universitetsbiblioteken med den beredskapen?

Umeå universitet har tagit fram en digital kurs i grundläggande informationssökning. Kursen är en del av arbetet för öppen vetenskap och är en så kallad öppen lärresurs. Vi kommer att berätta vilken roll kursen kan spela för en student som tycker att hen bara hittar en massa skit.

Du kan också gå den: https://oer.ub.umu.se/search/#/

Medverkande: Anna-Karin Åsander, Therese Nilsson och Mattias Lennartsson, Umeå universitetsbibliotek

Lokal: Vävenscenen

Tillbaka till programmet