Källkritik, tillit och motståndskraft

Foto: Jann Lipka
Foto: Anna Diebitsch Antoni

Ett samtal mellan Magnus Hjort och Karin Grönvall om källkritik, tillit och motståndskraft, och om myndigheternas delvis gemensamma uppdrag. Vilken roll kan biblioteken ta i ett utmanande läge? Samtalsledare är Helene Öberg

Magnus Hjort är Fil dr och vikarierande generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar.

Karin Grönvall är sedan aug 2019 riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket (KB). KB är Sveriges nationalbibliotek och har bl a uppdrag att främja samverkan inom biblioteksväsendet.

Helene Öberg är ordförande för Svensk Biblioteksförening. Har tidigare arbetat sju år som statssekreterare och är numera student på Försvarshögskolan.

Lokal: Vävenscenen

Tillbaka till programmet