Får man säga svart? 

Att gå från teoretisk ångest till terminologisk trygghet 

Foto: Joshua Kissi, Athenas

Välkommen till en crashcourse i normkritik, antirasism och inkluderande kommunikation. Det är en språkguide och inventering av den begreppsflora som idag omger den offentliga debatten om rasism, identitet och mångfald. Vad menas med vithetsnorm? Är “svart” ett dåligt ord? Varför är “färgad” en problematisk term? När ska vi prata om hudfärg?  

I Sverige har vi problem att prata om problemet. Många människor lider av det som träffsäkert har döpts till ”teoretisk ångest” när det kommer till att prata om frågor som berör hudfärg eller ras som social konstruktion. Den här föreläsningen lotsar deltagarna genom en svårnavigerad begreppsdjungel där målet är att gå från teoretisk ångest till terminologisk trygghet. Det går att prata om hudfärg på ett  – inte bara icke-rasistiskt sätt – utan på ett anti-rasistiskt sätt.  

Barakat Ghebrehawariat är statsvetare, föreläsare och utbildare med lång erfarenhet av att arbeta med mångfald utifrån ett kommunikationsperspektiv. Idag driver han förändringsbyrån Demokrateam och är en flitigt anlitad föreläsare, processledare och expertrådgivare. Barakat är återkommande expert på TV4 Nyhetsmorgon och aktuell med sin debutbok Får man säga svart?

Lokal: Vävenscenen

Tillbaka till programmet