Inkluderande krisberedskap på bibliotek

Linda Stjernholm, doktorand, Lunds Universitet, forskar om funktionshinderinkludering i kris- och katastrofarbete, och har tidigare arbetat med tillgänglighet på Helsingborgs bibliotek.

Personer med funktionsnedsättningar drabbas hårdare vid kriser, bland annat på grund av brist på anpassad information. Linda tar fasta på att målgruppen är prioriterad i bibliotekslagstiftningen, och ger här praktiska tips på hur biblioteken kan sänka trösklar med etablerade metoder för att involvera personer med funktionsnedsättningar i kris- och katastrofberedskap.

Lokal: Vävenscenen

Tillbaka till programmet