Informationspåverkan i “det sämsta läget sedan andra världskriget”

Foto: Henrik Sundbom

Den kinesiska generalen Sun Tzu formulerade informationskrigföringens mål långt före vår tideräkning med orden “Överlägsen skicklighet består i att bryta fiendens motstånd utan att strida.” I dagens globala medievärld där hela världen är sammanlänkad är det enklare, snabbare och billigare än någonsin. Påverkansoperationer sätts i en säkerhetspolitisk kontext, den som statsministern kallat för “det sämsta läget sedan andra världskriget”. Exempel från nutid och dåtid ges tillsammans med en beskrivning av hur påverkan fungerar på en systemnivå. Dessutom tankar om hur biblioteken kan agera både idag och vid höjd beredskap för att stärka motståndskraften.

Patrik Oksanen är journalist, författare och debattör knuten till tankesmedjorna Frivärld och Fores. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och den marina akademin Kungliga Örlogsmannasällskapet. Oksanen är författare till boken Skarpa skärvor om informationskrigföring och har medverkat in flera antologier som författare och redaktör, senast aktuell med en bok om försvarsvilja “Ryska krigsskepp, dra åt helvete!”

Lokal: Vävenscenen

Tillbaka till programmet