“Dom verkar lättskrämda, så att skicka arga emails kanske räcker.” – Att förutse, förbereda sig på och hantera kritik mot folkbiblioteks demokratifrämjande verksamhet. 

Foto: Privat
VALBART PROGRAM

Tid: 21/3 kl. 10.15 – 11.45

Lokal: Upplev multisal, plan 4 i Umeå stadsbibliotek, Väven

Politisk påverkan på olika folkbiblioteks verksamhet kan ta sig många uttryck: kritiska kommentarer på sociala medier-poster, arga e-mails till politiska företrädare, uppringande och uthängande av medarbetare på nätet och hat, hot och raljans. Vi utgår från höstens politiska kampanj mot Drag Queen Story Hour och identifierar olika former av politisk påverkan och hur man som bibliotek kan förbereda sig och bemöta dem.

Detta är såklart inte första gången folkbiblioteken används som en del i politiska krafters narrativ, vi minns ju alla Tintin i Kongo, Massutmaningen, Nya tider, “tysthetsnormen” och den evigt återkommande diskussionen om stök i biblioteksrummet. Kan vi kanske stärka vår beredskap inför kommande stormar och kritik genom att lära av historien?

Workshoppen syftar till att gemensamt identifiera vilka delar av bibliotekens verksamhet som kan komma att uppfattas som kontroversiella eller användas som politiskt slagträ. Vilka strategier kan vi som demokratifrämjande institutioner ha för att förbereda oss och stärka vår motståndskraft? Hur ser hatets retorik ut och hur kan vi omvärldsbevaka denna? Hur gör vi för att den enskilde bibliotekarien inte hamnar i kläm?

Ola Nilsson är i grunden gymnasielärare men arbetar nu på folkbibliotekens gemensamma bildningstjänst Digiteket där han gärna skriver om MIK-relaterade saker och ting.

Max antal deltagare: 40 st.

Tillbaka till programmet