Dansens plats

Om residens och biblioteket som demokratisk arena

Foto: Öyvind Lund
Foto: Privat
Foto: Hasan Asad
Foto: Privat

Hösten 2022 stod tre värmländska folkbibliotek värd för varsitt biblioteksresidens. Under två månaders tid tjänstgjorde en dramatiker, en dansare och en konsthantverkare på respektive bibliotek. Residensen var del av Region Värmlands Kulturrådsstödda projekt Biblioteket som demokratisk arena; en satsning som tar avstamp i kulturens betydelse för demokratin och fokuserar på bibliotekets kulturuppdrag. 

Bibliotek är på samma gång en scen för kulturskapare att verka på, för människor att ta del av kultur och själva få möjlighet att uttrycka sig. Genom satsningen vill man vidga synen på vilka konstformer och kulturella uttryckssätt som kan ha en naturlig hemvist på biblioteket. Biblioteksresidens är ett sätt att göra detta.

Frida Närman, biblioteksutvecklare Region Värmland presenterar projektet. Michael Nordeman, bibliotekschef i Storfors kommun berättar om Storfors residens och om dansens plats i biblioteket. 

Sanna Allåker frilansar som danskonstnär, just nu i Värmland. Har bott i Spanien under några år och studerat och jobbat med dans. Jobbar mycket med improvisation, hur kroppen kan uttrycka sig genom fria rörelser. Vill jobba för att dans som scenkonst och uttrycksform ska få ta större plats i samhället.

Samtalsledare är Christer Edeholt, biblioteksutvecklare vid Regionbibliotek Västerbotten.

Lokal: Vävenscenen

Tillbaka till programmet