Bibliotekens roll i totalförsvaret och den fria åsiktsbildningen

FULLTECKNAD

VALBART PROGRAM

Tid: 21/3 kl 10.15 – 11.45

Lokal: Skapa formverkstad, plan 4 i Umeå stadsbibliotek, Väven

Biblioteken ska verka för fri åsiktsbildning – hur går det ihop med en aktiv roll i totalförsvaret? På denna workshop arbetar vi med att konkretisera vad fri åsiktsbildning innebär i ett bibliotekssammanhang och utmaningar och möjligheter med detta vid kris och höjd beredskap.

Tillsammans ringar vi in och hjälper varandra att sätta ord på detta komplexa område.

Eleonor Grenholm är handläggare vid KB:s enhet för bibliotekssamverkan samt medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk Bibliotekens roll i totalförsvaret.

Linda Wagenius är biblioteksutvecklare inom Region Gotland och medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk Bibliotekens roll i totalförsvaret.

Jenny Lindmark Svedgård är biblioteksutvecklare vid Regionbibliotek Västerbotten samt kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk Bibliotekens roll i totalförsvaret.

Max 20 deltagare.

Tillbaka till programmet