Barnrättsprövning – vi har ett resultat!

Under 2021 initierade Biblioteksutveckling Region Örebro län en prövning och analys av barnets bästa. En barnrättsprövning är ett underlag för att synliggöra och stärka  barnrättsperspektivet i beslut som fattas i frågor som rör barn direkt eller indirekt. 

Frågan som prövades var Barnets rätt till ett eget bibliotekskort. Prövningen ledde fram till ett resultat, men blev det som vi hade trott? En sak var i alla fall mycket tydlig, en prövning kommer sällan ensam. 

Eva-Carolin Carlbom är utvecklingsledare på Biblioteksutveckling Region Örebro län.

Lokal: Vävenscenen

Tillbaka till programmet