Barnrätt? Börja med dig själv!

VALBART PROGRAM

Tid: 21/3 kl. 10.15 – 11.45

Lokal: Väx mötesrum, plan 3 i Umeå stadsbibliotek, Väven

Man kan låna böcker och ta det lugnt, om man har det svårt hemma så kan man prata med någon här…  Barn på bibliotek, 11 år

Under denna workshop utforskar vi tillsammans hur vi på biblioteken kan arbeta mer barnrättsbaserat och vi gör det genom att börja med oss själva. Vad har vi för bild av oss själva och vårt uppdrag? Stämmer den med barnens?

I barnrättsprövningen Barnets rätt till ett eget bibliotekskort intervjuades barn och deras röster tar vi med oss in i denna workshop. Hur kan vi bli bättre på att arbeta av, med och för barn och unga?

Medverkande: Eva-Carolin Carlbom & Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare på Biblioteksutveckling Region Örebro län 

Max 20 deltagare.

Tillbaka till programmet