Att rädda ett kulturarv

Situationen inom bibliotekssektorn i Ukraina

Foto: Privat

Efter drygt ett års krig är det uppenbart att syftet med den ryska invasionens inte enbart är att ockupera Ukraina utan också att utplåna ukrainsk historia, kultur och identitet. Arkiv, bibliotek och museer har därför blivit måltavlor för robotar och granater. Enligt UNESCO har minst 238 kulturinstitutioner drabbats av medveten förstörelse.

Lars Ilshammar, historiker och tidigare biträdande riksbibliotekarie vid KB, deltar i IFLA Cultural Heritage for Ukraine Task Force och är dessutom aktiv inom nätverket SUCHO (Saving Ukrainian Cultural Heritage Online). I det här seminariet berättar han om situationen inom bibliotekssektorn i Ukraina och om erfarenheter från det internationella arbetet med att skydda och rädda det ukrainska kulturarvet med digitala metoder.

Lokal: Vävenscenen

Tillbaka till programmet