Ännu har vi biblioteken

Panelsamtal om om armlängds avstånd och politisk påverkan

Hur påverkas folkbibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling då synen på vad demokrati är ifrågasätts?

Hur ska bibliotekens personal hantera situationer där armlängds avstånd utmanas?

På vilka sätt kan bibliotek ingå i en demokratisk beredskap?

Dessa frågor och många fler diskuteras av en panel med bred erfarenhet av biblioteksverksamhet. Dessutom presenteras ett aktuellt forskningsprojekt.

Medverkande
Soledad Cartagena, journalist och skolbibliotekarie i Malmö
Barakat Aldammad, konsulent, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Karin Råghall, bibliotekarie, Umeå kommuns bibliotek
Anna Troberg, Förbundsordförande för DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor

Joacim Hansson, Fredrik Hanell och Hanna Carlsson från forskningsprojektet Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid?, Linnéuniversitetet och Lunds universitet (medverkar via förinspelad presentation).

Samtalsledare är Ola Nordebo, politisk chefsredaktör på Västerbottens-Kuriren

Lokal: Vävenscenen

Tillbaka till programsidan