BIBLIOTEK BORDE BRÄNNAS DÅ OCH DÅ

Vävenscenen i Umeå tisdag-onsdag 24-25 maj

Marskonferensen 2022 är fysisk och brännande het och går under temat ‘bibliotekens bestånd’.

I bibliotekslagen står att folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och att folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

I lagen står det också att högskolebiblioteken vid alla universitet och högskolor ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Det som i princip förenar alla olika bibliotek är att det finns ett mediebestånd som vi arbetar med utifrån olika principer och idéer. 

Frågor vi ställer oss är bland annat:
Vad är ett bestånd på ett bibliotek och kan bestånd vara något mer än endast media?
Hur arbetas det med bestånd på biblioteken? 
Vad tar vi hänsyn till när vi medieplanerar, köper in och gallrar? 
Hur lyfter vi litteraturen? 
Hur gör vi med beståndet av e-media? 
Hur jobbar vi med representation och tillgänglighet? 

Marskonferensen görs i Umeå i ett samarbete mellan flera olika sorters bibliotek. SLU:s bibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Umeå stadsbibliotek, Regionbibliotek Västerbotten, Sveriges Depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Svensk biblioteksförening region Västerbotten är också delaktiga. Samarbetet gör att konferensen tar upp frågor som ska kännas viktiga och aktuella för all bibliotekspersonal på alla bibliotek.

Keynoteföreläsare är universitetslektor Julia Pennlert. Under rubriken Bokens död eller länge leve litteraturen får vi en inblick i hur digitala vanor ändrat våra läsvanor, hur ljudboken och e-boken möjligen innebär nya sätt att se på läsning och litteratur men också om det verkligen går att utropa den tryckta bokens död.

2022 års litterära inslag blir konstnären Maria Persson som kommer att berätta om sitt arbete med Dagens dam. Varje dag gör Maria ett porträtt av en historisk kvinna, som bland annat visas på Instagram med en kort berättelse. 

Varmt välkommen!

Annika Eriksson, Umeå stadsbibliotek
Bertine Pol Sundström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Helen Hed, Universitetsbiblioteket Umeå
Linn Ottosson Malmros, Sveriges lantbruksuniversitet
Christer Edeholt, Regionbibliotek Västerbotten
Anna Swärd Bergström, Svensk biblioteksförening, region Västerbotten

“Bibliotek borde brännas då och då, eljes blir bagaget för stort att släpa på”.  August Strindberg,”Götiska rummen” (1904)

Create your website with WordPress.com
Get started